صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          18/03/90          10:41  
    عنوان خبر : برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89
  خلاصه خبر :  
  

 

ايام هفته
تاريخ امتحان
عنوان درس
ساعت امتحان
رشته تحصيلي
نام استاد
 
 
پنجشنبه
 
 
 
19/03/90
پژوهش2و تحقیقات در عملیات 2
بانکداری داخلی 2
ریاضی کاربردی
ریاضی پایه
ریاضی کاربردی
پژوهش 1و تحقیقات در عملیات1
8 صبح
10 صبح
10صبح
12 ظهر
12 ظهر
2 بعد از ظهر
مدیریت صنعتی وکارشناسی حسابداری
امور بانکی
کارشناسی حسابداری
رشته های کاردانی
رشته های کاردانی
مدیریت صنعتی وکارشناسی حسابداری
آقای کریمی
آقای فروغی
خانم ملا حسنی
آقای مهندس تاج الدینی
آقای مهندس تاج الدینی
آقای کریمی
 
 
شنبه
 
 
21/03/90
پیشرفته 1
میانه 1
میانه 2
ایستایی1
پیشرفته 2
8 صبح
10 صبح
10 صبح
12 ظهر
12 ظهر
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
معماری
کارشناسی حسابداری
آقای جابری نسب
آقای دکتر بهار مقدم
آقای اکبری
آقای مهندس غیبی
آقای جابری نسب
 
یکشنبه 
 
22/03/90
کنترل کیفیت آماری
آمار
بانکدار ی داخلی 1
8صبح
10 صبح
12ظهر
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی امور بانکی
امور بانکی
خانم دهقان
خانم دهقان
آقای میری
 
 
دوشنبه
 
 
23/03/90
مدیریت مالی 2
اصول حسابدار ی3
مدیریت مالی 1
هندسه 2
مباحث جاری
بورس
روانشناسی
8 صبح
8 صبح
8 صبح
8 صبح
10 صبح
12 ظهر
2 بعد از ظهر
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
معماری
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
آقای سجادی
آقای بذر افشان
آقای عطایی
آقای مهندس اسدی
آقای جابری نسب
آقای مهرابی
خانم علیزاده
 
سه شنبه  
 
24/03/90
حسابرسی داخلی بانکها
مدیریت کارخانه
مبانی رفتار سازمان
8 صبح
10صبح
12 ظهر
امور بانکی
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی امور بانکی
آقای میری
آقای شمس الدینی
آقای فروغی
 
چهار شنبه
 
25/03/90
امور بین الملل
حسابداری مالیاتی
ایستایی 2
بانکداری خارجی 2
مالیه عمومی
8صبح
10 صبح
10 صبح
12 ظهر
 2 بعد از ظهر
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حسابداری
معماری
امور بانکی
کارشناسی حسابداری
آقای دهقانپور
آقای اسدی
آقای مهندس غیبی
خانم حسینی
آقای اسدی
 
 
شنبه
 
 
28/03/90
بانکداری خارجی 1
عناصر 1
برآورد
اصول خسابداری 2
اصول حسابداری 1
تاریخ
کارسنجی و روش سنجی
8صبح
8صبح
8صبح
10 صبح
10 صبح
12 ظهر
2 بعد از ظهر
امور بانکی
معماری
معماری
مدیریت صنعتی امور بانکی
مدیریت صنعتی امور بانکی
کارشناسی حسابداری
مدیریت صنعتی
خانم حسینی
آقای مهندس رسولی
آقای مهندس فرهادی
خانم راجی زاده
خانم راجی زاده
آقای ترکزاده
آقای شمس الدینی
 
یکشنبه
 
29/03/90
حسابرسی 1
حسابرسی 2
تفسیر موضوعی قرآن
متون اسلامی
10 صبح
10صبح
12 ظهر
12 ظهر
کارشناسی حسابداری امور بانکی
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
آقای عطایی
آقای عطایی
آقای صادقی
آقای صادقی
 
 
دوشنبه
 
 
30/03/90
اقتصاد خرد
حسابداری دولتی
سیستم خرید
مدیریت تشکیلات کارگاهی
ارزیابی اقتصادی طرح ها
8 صبح
10 صبح
12 ظهر
 2 بعد از ظهر
2 بعد از ظهر
مدیریت صنعتی امور بانکی
کارشناسی حسابداری
مدیریت صنعتی
معماری
امور بانکی
خانم رحمانی
آقای شمس الدینی
آقای فروغی
خانم نخعی
خانم رحمانی
 
 
سه شنبه
 
 
31/03/90
صنعتی 2
صنعتی 3
کامپیوتر در حسابداری
صنعتی 1
8 صبح
8صبح
10صبح
12 ظهر
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
کارشناسی حسابداری
امور بانکی- کارشناسی حسابداری
آقای بذر افشان
آقای اکبری
آقای سجادی
آقای اسدی
 
 
چهار شنبه
 
 
01/04/90
زبان تخصصی 3
زبان 4
زبان تخصصی 1
زبان خارجه
تعمیر و نگهداری ساختمان
8صبح
8صبح
10صبح
10صبح
10صبح
مدیریت صنعتی
کارشناسی حسابداری
مدیریت صنعتی
کلیه رشته ها
معماری
خانم جعفر زاده 
خانم جعفر زاده 
خانم جعفر زاده 
خانم جعفر زاده 
آقای مهندس رسولی
پنج شنبه
02/04/90
اقتصاد کلان
آمار
8صبح
10صبح
کارشناسی حسابداری- امور بانکی
کارشناسی حسابداری
خانم رحمانی
آقای دکتر شیخی
 
 
شنبه
 
 
04/04/90
حفاظت صنعتی
تنظیم شرایط محیطی 
عناصر 2
پول و ارز و بانکداری
کنترل بودجه
حقوق تجارت
حقوق بازرگانی
8 صبح
8صبح
8 صبح
10صبح
10 صبح
12 ظهر
12ظهر
مدیریت صنعتی
معماری
معماری
حسابداری
کارشناسی حسابداری
امور بانکی
کارشناسی حسابداری
آقای شمس الدینی
آقای مهندس رشیدی
آقای مهندس کاویانی
آقای وحیدی
آقای وحیدی
آقای مهرنام
آقای مهرنام
 
یکشنبه
 
05/04/90
اندیشه
آئین زندگی
8 صبح
10 صبح
کلیه رشته ها
کلیه رشته ها
آقای مجیدی فر
آقای مجیدی فر
 
دوشنبه
 
06/04/90
مدیریت تولید
اصول بانکداری
شناخت مواد و مصالح
8 صبح
10 صبح
10 صبح
کارشناسی حسابداری مدیریت صنعتی
امور بانکی
معماری
آقای کریمی
آقای میری
آقای مهندس رسولی
سه شنبه
07/04/90
تنظیم جمعیت
تنظیم جمعیت
10 صبح
11صبح
کلیه رشته ها (خواهران)
کلیه رشته ها (برادران)
خانم هاشمی
آقای دکتر وحدانی    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :